top of page

OBRESTI

Oderuških posojil na platformi posojila.net ne bomo dovoljevali, saj le ta niso v korist nobeni od vpletenih strank. Naš nasvet je, da se pri zaračunavanju obrestne mere na posojena sredstva najde srednja pot, ki posojilodajalcu omogoča soliden donos na posojena sredstva, posojilojemalcu pa možnost, da s posojenim denarjem ustvari dodano vrednost.

"Pohlep pri zaračunavanju obresti ne vodi v bogastvo, temveč v težave. Tako je prava pot konstanten donos iz naslova posojenih sredstev in sodelovanje s posojilojemalci na dolgi rok."

Ocena verodostojnosti posojilodajalca

Glede na zgodovino opravljenih poslov, bo na portalu posojila.net vidna ocena integritete posojilodajalca (od 1, do 5 zvezdic)  in njegov status (begginer, intermediate, senior, expert).

Ocena verodostojnosti posojilojemalca

Isto kot pri oceni verodostojnosti posojilodajalca, bo tudi za posojilojemalca na portalu posojila.net vidna ocena integritete posojilojemalca (od 1, do 5 zvezdic)  in njegov status (begginer, intermediate, senior, expert) glede na zgodovino opravljenih poslov.


Preverba zadolženosti posojilojemalca 

Z dovoljenjem za potrošniško kreditiranje, bomo lahko v imenu strank vršili vpogled v boniteto posameznikov in podjetji (Sizbon/Sizbiz). Pogoj za to bo pisna privolitev posojilojemalca. Brez pisne odobritve posojilojemalca se vpogled ne bo vršil. Prednost takšnega postopka je boljša zaščita posojilodajalcev na eni strani in onemogočanje prekomernih zadolževanj iz strani posojilojemalcev na drugi strani.

Ob tem velja dodati, da fizične osebe v kreditno boniteto (Sizbon/Sizbiz) drugih oseb nimajo vpogleda, tako bo ta možnost za vse uporabnike portala posojila.net predstavlja veliko dodano vrednost.
 

Men with Calculator
bottom of page